1933. - 1939.


 
Fotografija s naslovnice prikazuje dokument koji je Stepinčeva obrana priložila na sudskom procesu s ulomkom iz njegove propovijedi, a koji je odbijen od strane suda. (Crvenim slovima tužitelj je napisao NE)


  • Članak dr. Alojzija Stepinca Organizovani karitativni rad, u kojem obrazlaže potrebu organiziranoga karitativnog djelovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, početkom siječnja 1934.

  • Okružnica nadbiskupa Stepinca o pomoći poplavljenim krajevima, 9. lipnja 1939.

  • Prijava Gestapoa u Grazu o prikupljanju pomoći zagrebačkoga nadbiskupa Stepinca za izbjeglice, 8. ožujka 1939.

  • Okružnica nadbiskupa Stepinca o sakupljanju hrane za siromašne ljude u »Tjednu kršćanske ljubavi«, 7. ožujka 1939.

  • Prosvjed Hrvata nacionalista nadbiskupu Stepincu zbog okružnog pisma od 11. siječnja 1939. o prikupljanju pomoći za izbjegle Židove, siječanj 1939.

  • Bilješka Nadbiskupova tajnika da je nadbiskup, Stepinac utemeljio Društvo za pomoć izbjeglim katolicima i Židovima pred naletom nacizma, 13. siječnja 1939.

  • Okružno pismo nadbiskupa Stepinca o prikupljanju pomoći izbjeglim i prognanim Židovima, 11. siječnja 1939.

  • Propovijed nadbiskupa Alojzija Stepinca katoličkoj akademskoj mladeži u kojoj je osudio rasističku teoriju i protumačio kršćanski pogled na svijet, 27. ožujka 1938.

  • Članak dr. Alojzija Stepinca Što hoćemo?, u kojemu Nadbiskup obrazlaže potrebu izlaženja časopisa Karitas pokrenutoga za animiranje karitativne djelatnosti u narodu, početkom siječnja 1934.

  • Pismo dr. Alojzija Stepinca svećenicima o skupljanju živežnih namirnica po župama za prehranu gladnih, 5. listopada 1933.Ispiši stranicu