Put do svetostiBožji ga je narod još za života držao za Božjeg čovjeka, a glas svetosti i mučeništva nije prestao, dapače sve više se širio nakon njegove smrti. Cvijeća na njegovu grobu nije ponestalo, plamen svijeća nije se ugasio.

Odmah po njegovu preminuću, Božji je narod sa svih strana svijeta slao molbe mons. Franji Šeperu, nadbiskupu zagrebačkom ili izravno Svetome Ocu Ivanu XXIII., a zatim Pavlu VI. ili samoj Kongregaciji za kauze svetaca, da se započne proces beatifikacije kardinala Stepinca. (usp. Spisi suda za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega Alojzija Stepinca / Doc. Process.; DP/, sv. I., str. 42-44; 45, 49-55, 57-59, 61-63.)


Ispiši stranicu