Foto

Euharistijski kongresi

Stepinac je smatrao da su kongresi najbolji lijek protiv vjerničke osrednjosti i malodušnosti te je želio da se njima ojača vjera i onih koji nisu dovoljno jaki. Takva vjernička okupljanja oko euharistije hrabrila su i obnavljala Božji narod, a toj obnovi u Kristu blaženi Alojzije dao je snažan zamah kojim se liječila bezbožna ideologija i materijalistički način života.

Euharistijski kongres u Ljubljani 1935.
Stepinac dolazi na Euharistijski kongres u Jastrebarsko 1939.
Stepinac dolazi na Euharistijski kongres u Petrinju 1938.
Stepinac dolazi na Euharistijski kongres u Petrinju 1938.
Stepinac otvara Euharistijski kongres u Virovitici 1934.
Završetak Euharistijskog kongresa u Požegi 1937.
Dolazak na Euharistijski kongres u Koprivnici 1937.
Euharistijski kongres u Bjelovaru 1935.
Euharistijski kongres u Bjelovaru.
Euharistijski kongres u Čakovcu.
Euharistijski kongres u Čazmi 1940.
Euharistijski kongres u Karlovcu 1936.
Euharistijski kongres u Našicama 1939.
Euharistijski kongres u Varaždinu 1938.
Euharistijski kongres u Varaždinu 1938. okupio je mnoštvo ljudi.
Euharistijski kongres u Petrinji 1938.
Euharistijski kongres u Našicama 1939.
Euharistijski kongres u Jastrebarskom 1939.


Ispiši stranicu