Audio

Homilija kardinala Bozanića na Stepinčevo
10.02.2019
Homilija kardinala Bozanića na Stepinčevo
Homilija zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na Stepinčevo
10.02.2016
Homilija zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na Stepinčevo
Kardinal Bozanić:  Blaženog Alojzija ne treba posebno braniti, jer o njemu svjedoči svetost njegova života! (Kardinalov pozdravni govor na otvorenju 56. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu.)
26.01.2016
Kardinal Bozanić: Blaženog Alojzija ne treba posebno braniti, jer o njemu svjedoči svetost njegova života! (Kardinalov pozdravni govor na otvorenju 56. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu.)
 Izlaganje mons. dr. sc. Jurja Batelje, postulatora kauze Alojzija Stepinca (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje mons. dr. sc. Jurja Batelje, postulatora kauze Alojzija Stepinca (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
Zahvalna riječ prof. dr. sc. Tončija Matulića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Zahvalna riječ prof. dr. sc. Tončija Matulića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
Izlaganje prof. dr. sc. Stipe Botice, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje prof. dr. sc. Stipe Botice, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
 Izlaganje prof. mr. sc. Božidara Petrača, predsjednika Društva hrvatskih književnika (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje prof. mr. sc. Božidara Petrača, predsjednika Društva hrvatskih književnika (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
 Izlaganje dr. sc. Marice Čunčić, ravnateljice Staroslavenskog instituta (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje dr. sc. Marice Čunčić, ravnateljice Staroslavenskog instituta (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
Izlaganje dr. sc. Gordana Ravančića, zamjenika ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje dr. sc. Gordana Ravančića, zamjenika ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
Izlaganje prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)
04.11.2015
Izlaganje prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu (Colloquium academicum: blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja)


Ispiši stranicu