Foto

Uzništvo u Lepoglavi i Krašiću

Stepinac je 19. listopada 1946. odveden na izdržavanje kazne u kazneno-popravni dom u Lepoglavi gdje je bio do 5. prosinca 1951. Tada je premješten na izdržavanje preostalog dijela kazne u internaciju u rodni Krašić.

Stepinac u Lepoglavi.
Uzništvo u Krašiću.
Relikvijar s kosti malog prsta Alojzija Stepinca, darovan crkvi njegove rodne župe.
Zavoji koji su bili na Stepinčevoj nozi 31.12.1959. kada je posljednji put vađena krv iz njegove noge.
Križ s oltara na kojem je Stepinac svakodnevno slavio misu u Lepoglavi.
Spomen-kuća u Krašiću.
Spomen-kuća u Krašiću.
Spomen-kuća u Krašiću.
Spomen-kuća u Krašiću.
Pred kipom Majke Božje.
Kardinal sa župnikom Vranekovićem i sestrama.
U razgovoru s djecom.
Kardinal u molitvi.
Kardinal u vrtu.
Križ iz Lepoglave.
Krunidba kipa.
Na prozoru.
U molitvi pred kućom.
Sužanjstvo.
Radni stol.
Kardinal s ovcom.


Ispiši stranicu