Juraj Batelja: Poruke Stepinčeva groba

Juraj Batelja: Poruke Stepinčeva groba
Knjižica u izdanju Postulature blaženoga Alojzija Stepinca, koju je priredio postulator mons. dr. Juraj Batelja, iscrpno otkriva poruke koje se nalaze u obliku reljefa i drugih ukrasnih detalja na Blaženikovu grobu smještenom iza glavnog oltara u zagrebačkoj Prvostolnici.  


Ispiši stranicu